Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bydel Nordstrand
 
Åpningstider i sommerferien
Åpningstider i sommerferien
Bydel Nordstrand har stort sett ordinær drift på alle tjenesteområder i sommerferien. Det kan allikevel være enkelte tjenestesteder som er stengt for en periode eller har redusert åpningstid. Se åpningstidene her. (15.07.14)
 
Ekstraordinært AU-møte 21.07.2014
Ekstraordinært AU-møte 21.07.2014
I henhold til sommerfullmakt gitt av BU i junimøtet, ble det avholdt ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget 21. juli.
Endelig protokoll vil være ferdig primo august. (23.07.14)
 
Anleggsarbeide på Ekebergbanen
Anleggsarbeide på Ekebergbanen
Sporveien oppgraderer nå Ekebergbanen med dobbeltspor mellom Bråten stasjon og Ljabru. Den nærmeste tiden vil det bli arbeidet med nye brufundamenter på Sæter. Les informasjon til beboerne i området. Når det gjelder adkomst og trafikk  fremover se informasjon til foreldre med skolebarn og brukerne av Nordstrand seniorsenter. (18.07.14)